Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 22 november 2012

Förvaltning av säl i Svenska vatten

För någon timme sedan skrev Svensk Jakt åter om sälförvaltningsplanen som Havs- och Vattenmyndigheten presenterat. Planens grundläggande problem är att det inte finns några angivna nivåer för förvaltningen. Svensk Jakt skriver:
Som Svensk Jakt tidigare rapporterat saknas det mål i förvaltningsplanen. Men på den unga myndigheten HaV menar ut­redaren Susanne Viker att siffor på populationsstorlek egent­ligen är ointressanta och att yttre faktorer, som habitat, är viktig­are.
Hans Geibrink på Svenska Jägare­förbundet håller inte med och hade önskat en tydligare plan med ett entydigt mål för hur det ska vara.
– Finns det inga angivna nivåer är det inte en förvaltningsplan, säger han.
Och Geibrink får medhåll från Johan Truvé på Svensk Naturförvaltning.
– Det finns inga uttalade nivåer för antalet sälar – vare sig för gynnsam bevarandestatus eller högsta nivå, säger Johan Truvé.
 Johan Truvé har jag för övrigt haft kontakt med tidigare. Vi sökte pengar för ett nytänkande tvärvetenskapligt förvaltningprojekt avseende vildsvin, men gick aldrig igenom.

Den som är intresserad av att läsa förvaltningsplanerna finner dem som pdf filer på HaVs hemsida, jag måste säga att det finns en hel del matnyttigt i dem för en som är så opåläst coh okunnig om säl som jag är - jag har mest bara tittat på de sälar som dykt upp när jag seglat eller paddlat kajak.... Du hittar också förvaltningsplanerna genom att klicka på:
Förvaltningsplan för gråsäl
Förvaltningsplan för knubbsäl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar