Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 15 februari 2011

Rovdjur och får

TT återger Norsk statistik över vilka rovdjur som oftast slår får. Lo och järv toppar statistiken. Men då skall man ha i minnet att man håller får på ett lite annat sätt i Norge än i Sverige. I Norge tillämpas fortfarande en form av utmarksbete, medan man i Svergie håller djuren strikt hägnade. Detta innebär bland annat att enskilda tillfällen kan ge stort utslag i Svensk statistik, fåren kan inte fly utan rovdjuret slår många djur i följd.

Men hur ser det ut där jag bor? Jag har som jag tidigare nämnt haft kontakt med länsstyrelsens rovdjursspårare vid ett flertal tillfällen. Som jag förstår det för min del av kommunen så har varg slagit får vid två tillfällen de senaste åren. Några uppgifter om att lon skulle tagit får har inte uppdagats. Då skall man ändå vara medveten om att jag haft synobs på ett lo, samt att mitt område granskas extra noga eftersom det eventuellt var en loetablering strax söder om min jaktmark. Personligen tror jag att rävens och korpens predation på lamm yngre än 1 vecka är ett betydligt större problem, vi har inte utsatts men vi har sett hur det kan se ut hos grannen....

Oroar jag mig? Nej inte speciellt mycket, men jag vill gärna veta om det rör sig rovdjur i min trakt. Om inte annat så för att kunna göra en riskbedömning. Att det införs jakttider på korp skulle jag tycka vore bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar