Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 23 september 2011

Ekgarvning av rådjursskinn del 4


Skinnet har legat länge nog i kalkbadet när håren lätt lossar. Man skall enkelt kunna skrapa av dem. På bilden gör jag det med en vedklabbe mot en gammel huggekubbe. Detta tog på sin höjd 30 minuter.


När hårsidan är skrapad kan man lika gärna skrapa av hinnor och gammalt juckel från köttsidan av skinnet. Här använde jag ett gammalt slött yxhuvud jag hittade i uthuset. Skrapningen av kalkade skinn går väldigt mycket lättare än när man skrapar färska skinn. Detta tog kanske 15 minuter.

När skinnet är skrapat skall det avkalkas. Det bästa är att lägga det i strömmande vatten ett par timmar, men det går givetvis också bra att ha det i en hink, men då måste man röra om rätt ofta och byta vatten flera gånger....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar